نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی آموزشی معلمان استان یزد برگزار می کند

بیست و ششم خرداد1395

 

نخستین همایش آشنایی با مرکز تحقیقات هسته ای اروپا توسط  انجمن علمی آموزشی معلمان استان یزد برگزار می شود .