نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش خبرنگاری در دبیرستان هیئت امنایی شهید صدوقی یزد

آموزش خبرنگاری در دبیرستان هیئت امنایی شهید صدوقی یزدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، دوره آموزش خبرنگاری با حضور"قانع" مسئول خبرگزاری پانا در استان یزد و دانش آموزان عضو این خبرگزاری، در دبیرستان دوره اول هیات امنائی شهید صدوقی ناحیه یک یزد آغاز شد.