نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارات ناحیه در جشنواره الگوهای برتر مدیریتی

افتخارات ناحیه در جشنواره الگوهای برتر مدیریتی


نوزدهم خرداد 1395

  به گزارش روابط عمومی اداره کل و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی، نتایج مرحله استانی طرح الگوهای برتر مدیریتی درسال تحصیلی 95-94 که با شرکت مدیران و معاونین دوره ابتدایی   به صورت فردی و تیمی صورت پذیرفته به شرح ذیل اعلام می گردد

 

رتبه

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان کامل طرح ارائه شده

منطقه

اول

شهدای کوچه بیوک

معصومه تاجی نژاد

مدیر

دست های کوچک، قلب های بزرگ در پرتو مهربانی

ناحیه یک

زهرا سعیدی زاده

معاون

فریده السادات میرجلیلی

معاون

دوم

دخترانه طلوع

اشرف نعمتی

مدیر

برگزاری خلاقانه جشنواره های مختلف
هنری
  و پرورش خلاقیت

ناحیه یک

شوکت غدیر

معاون

رقیه میرجلیلی

معاون

سوم

دخترانه بی بی معصومه سهیلی

فاطمه خسروی

مدیر

راهکارهای ترغیب والدین  به شرکت
در جلسات آموزش خانواده

ناحیه یک

افسانه حقیر ابراهیم آبادی

معاون

لیلا میرجلیلی

معاون

شاهد نور

عزت اغنیایی

مدیر

توسعه و تعمیق ارزشیابی توصیفی بین اولیا و مربیان

بافق

زهرا منصوری فر

معاون

چهارم

دبستان یاوری

حسین زارع

مدیر

تاثیر آموزش والدگری بر پایه پیشگیری از شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه

ناحیه دو

مسعود فاتح

صدیقه کریمی

مدیر

هوشمندسازی آموزشگاه و ارتقای کیفیت فرایند
 تعلیم و تربیت با استفاده از فناوری های نوین

ناحیه دو

فاطمه دهقان

معاون

حاج یدالله تفضلی

اکرم محامدی

مدیر

توسعه و تقویت بستر تربیت اسلامی در آموزشگاه

ناحیه دو

بی بی نجمه معتمد نجار

معاون

اکرم السادات کاظمینی

معاون

پنجم

شاهد سیدالشهدا

محمدرضا رضوی زاده

مدیر

رفع مشکل سنگینی کیف دانش آموزان

تفت

ابوالفضی خاوریان

معاون

رباب السادات عرب زاده

معاون