نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه طرح آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی RELIEF INTERNATIONAL


به گزارش "حمیدرضا زارع" رییس ادراه سوادآموزی ناحیه یک، طرح آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل افغانی (10 تا 18 سال) با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان سواد آموزی کشور جناب آقای "دکتر باقر زاده" و نمایندگان بین المللی این طرح "خانم هریت هریگریوس" به صورت رسمی افتتاح شد. این طرح فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی (بافیا) و سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان ریلیف اینتر نشنال ((RI در راستای اجرای پروژه « افزایش دسترسی به آموزش برای کودکان افغانستانی در ایران » منعقد شده است.

وی افزود : مراحل پذیرش و ثبت نام این کودکان و نوجوانان با مدارک معتبر(هفت گانه)از فروردین ماه سال جاری آغاز شد و آموزش دهندگان ادارات سوادآموزی نواحی 1 و 2 یزد پس از استعلام واجدین شرایط ، آموزش تعداد 400 نفر را شروع کردند که نظارت و بازدیدهای مستمر از کلاسها و برنامه آموزشی توسط کارشناسان سوادآموزی و ریلیف انجام می شود.