نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی استان


به گزارش "راضیه قهوه چی" کارشناس سلامت وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناحیه یک یزد ، مراسم نمادین برنامه وانیش فلوراید در محل دبستان پسرانه شرف الدین علی با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و مرکزبهداشت شرستان یزد برگزار شد. در این آیین که با حضور"احمد شیرزاد" مدیر کل آموزش و پروش استان ، "عباس دهقان" معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل، "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به اتفاق کارشناسان موضوعی ناحیه و اداره کل آموزش و پرورش ،" آقای دکترمیرجلیلی" ریاست دانشکده شهیدصدوقی ، " آقای دکترلطفی" معاون دانشکده شهیدصدوقی ،"دکتراعلایی" رییس مرکز بهداشت ، "دکترجعفری" و"دکترفتوحی"به همراه دیگر همکاران مرکزبهداشت شهرستان یزد وگروهی ازدندانپزشکان برگزارشد.

"عبدالحمید صابری" ضمن اهمیت برنامه وارنیش فلوراید تراپی از مجریان این برنامه در مدارس که بر عهده مراقبین سلامت و مرکزبهداشت و دانشکده دندانپزشکی می باشد و همکاری خوبی با آموزش وپرورش دارند تشکر کرد.

در ادامه "دکترلطفی"معاونت دانشکده شهید صدوقی و "دکتراعلایی" رییس مرکز بهداشت هرکدام جداگانه در بیانات خود ضمن برشمردن اهمیت برنامه وارنیش فلوراید به تفاهم موجود بین دو اداره بهداشت و آموزش پرورش صحه گذاشتند و به مراقبین  بهداشت تاکید به همکاری بیشتر نمودند، که با نظارت دندانپزشکان و رابطین سلامت دهان و دندان در این برنامه ایفای وظیفه می نمایند."دکتر لطفی" برای دانش آموزان ،درخصوص تغذیه سالم و مضرات فست فودها مطالبی را ایراد نمود.