نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز بازدید و ارزیابی از مدارس متوسطه دروه اول

آغاز بازدید و ارزیابی از مدارس متوسطه دروه اولاولین بازدید تیم کارشناسی اداره از دبیرستان متوسطه دوره اول برازنده مقدم 2 بعمل آمد.حضور این تیم متشکل از معاون آموزش متوسطه ، معاون پرورشی وکارشناسان متوسطه اول و مشاوره ناحیه در آموزشگاه و با هدف ارزیابی فعالیت های آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی جدید انجام شد.در این جلسه مشترک بین مسئولین اداره  با شورای آموزشی و پرورشی آموزشگاه ،طرح و برنامه های در دست اجرا و پیش بینی شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی هماهنگی های لازم صورت گرفت.

لازم به ذکر است که تیم ارزیابی مطابق با جدول تعیین شده در طول سال جاری از سایر آموزشگاه ها هم بازدید خواهد کرد.