نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعتیادمعلول بعضی کاستیهاوعلت بعضی مشکلات است

ششم تیرماه 1395

بمناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر ، دبیر کمیته فرهنگی پیشگیری از مواد مخدردرهمایش آموزشی راههای پیشگیری از مواد مخدر که با حضور کارکنان مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک یزد در سالن اجتماعات شهید پور محمدعلی این مدیریت تشکیل شد گفت : اعتیادمعلول بعضی کاستیهاوعلت بعضی مشکلات است .

" وفائیان " با بیان شعار امسال هفته مبارزه با مواد مخدربا عنوان : ابتدا بشنو ! گوش کردن به کودکان و جوانان را گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آن هاذکر کرد و در ادامه  با مقایسه آمارگرایش جوانان در کشور و استان به این پدیده شوم و خانمان سوز ، خواستار توجه ویژه به بنیاد خانواده ، تغییرالگوی فرزند پروری ، نگرشی دیگر در روشهای تربیتی فرزندان ، ایمن سازی و تحکیم پایه های خانواده ها شد وی ضمن معرفی کتابهای آموزشی در خصوص موضوع مذکور ، اعلام آمادگی در جهت آموزش فراگیر به خانواده ها ، دانش آموزان و اولیاء مدارس نمود .