نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم دوره آموزشی حضور آموزگاران ناحیه یک یزد

اطلاعیه مهم دوره آموزشی حضور آموزگاران ناحیه یک یزد


نوزدهم خرداد 1395

با سمه تعالی

به این وسیله به اطلاع می رساند دوره آموزشی تجوید پایه و قرائت قرآن به روش ترتیل به مدت 48 ساعت ویژه آموزگاران ابتدایی برگزار می شود آموزگاران محترم می بایست تا پایان وقت اداری پنج شنبه 20خردادماه جاری با مراجعه حضوری به ضمن خدمت این مدیریت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .