نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مراسم یادبود معلم فداکار مرحومه زویا حاجی نژاد


بازگشت همه به سوی اوست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، به مناسبت درگذشت معلم فداکار مرحومه زویا حاجی نژاد، مجلس تذکر و یادبودی در روز یکشنبه مورخ 1398/12/04 بعد از نماز ظهر برگزار می گردد.

ممتنی است با تشریف فرمایی خود بازماندگان را قرین امتنان فرمائید.

نشانی: نمازخانه آموزش و پرورش ناحیه یک یزد