نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوت همکار فداکار زویا حاجی نژاد


به گزارش روابط عمومی، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بعد از بازگشت خانواده مرحومه از شمال کشور، مراسمی در شأن این معلم فداکار برگزار خواهد کرد.