نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از معلمین دبستان شهید محمدعلی زارع و هنرستان شهید منتظرقائم تجلیل به عمل آمد


به گزارش روابط عمومی، "زهره امیر چقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به اتفاق "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ناحیه درهفته بزرگداشت و سپاس از مقام معلم، با حضور دردبستان شهید محمدعلی زارع روستای شحنه و هنرستان شهید منتظرقائم به نمایندگی از سایر آموزشگاه های ناحیه از خدمات معلمین با اهدای گل تقدیر کردند.