نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از زن ایثارگر ناحیه یک یزد تجلیل شد

هفتم مهرماه 95

در راستای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و به منظور تکریم خانواده ، طی مراسمی معنوی از خواهر ایثارگر " فاطمه قیصری " معاون پرورشی دبستان دخترانه الزهرا تجلیل شد

در این مراسم که مسئولین آموزش وپرورش ناحیه یک ، خانواده ایثارگر مذکور ، دانش آموزان و فرهنگیان آن آموزشگاه نیزحضور داشتند ، مدیر آموزش وپرورش ناحیه در آغاز سخنان خود با بیان آیه 96 سوره نحل ، دانش آموزان را به داشتن چهار ویژگی ایمان به پروردگار - انجام عمل صالح - احترام به والدین و معلمان و شکیبایی در امر دین نصیحت کرد .

" عبدالحمید صابری " از کادر آموزشگاه به ویژه خواهر ایثارگر قیصری تشکر نموده واز دانش آموزان خواست تا قدر معلمان خود را بدانند و از تجارب ارزنده آنان به ویژه خاطرات ارزشی معاون پرورشی خود استفاده کنند

در ادامه " اسدی "  همسر قیصری با ذکر نشانه های تقوا ، آثار تقوا را در انسان های مؤمن ماندگار دانست

وی با بیان خاطراتی از دوران دو ونیم ساله زندگی در زمان جنگ در کردستان ، از ویژگی های اخلاقی همسر خود یاد کرد 

از برنامه های این مراسم معنوی : تجلیل از خانواده ، قرائت دکلمه شهید و خیرمقدم توسط مدیر آموزشگاه بود

گفتنی است این زوج فداکار سه روزپس ازآغاز زندگی مشترکشان در اوان جوانی به منطقه جنگی  کردستان رفتند