نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه های امتحانی ناحیه یک با حضور مسئولین اداره کل آموزش و پرورش بازدید بعمل آمد

از حوزه های امتحانی ناحیه یک با حضور مسئولین اداره کل آموزش و پرورش بازدید بعمل آمدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور"سید علی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش، "علیرضا مصباح فر" معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش و پروش و با همراهی "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از روند برگزاری امتحانات نهایی بازدید شد.