نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس ماندگار-نمونه فرهنگ و هوشمند

پنجم تیرماه 1395

گزارش تصویری از روند برگزاری آزمون ورودی دانش آموزان ناحیه یک یزد به مدارس ماندگار-نمونه فرهنگ و هوشمند