نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمونهای مدیریت مراکز پیش دبستانی و هنر قصه گويي مربیان پیش دبستانی برگزار شد

آزمونهای مدیریت مراکز پیش دبستانی و هنر قصه گويي مربیان پیش دبستانی برگزار شد آزمونهای مدیریت مراکز پیش دبستانی و هنر قصه گويي مربیان پیش دبستانی در مراکز دبستان پسرانه معلم و هنرستان منتظر قائم برگزار شد. در این آزمونها  280 نفر مربيان پيش دبستاني و  160 نفر مدیران مراکز شركت داشتند. به افرادي كه در اين آزمونها 60 درصد امتياز را كسب نمايند گواهي موفقيت در آزمون اعطا خواهد شد و نفرات برتر در هر آزمون مورد تقدير اين مديريت قرار خواهند گرفت.