نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی علمی سیاحتی دبیران و کارکنان دبیرستان ماندگار ایرانشهر

سوم خرداد 1395

اردوی علمی سیاحتی دبیران و کارکنان دبیرستان ماندگار ایرانشهربا بازدید از جاذبه های دیدنی شهرستانهای مهریز و خاتم