نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی دانش آموزان دبیرستان دوره ی اول شهید اسلامپور شاهدیه

بیست وهشتم اردیبهشت 1395

تجربه ی یک روز شاد وخاطره انگیز در اردوی ولایت برای دانش آموزان دبیرستان دوره ی اول شهید اسلامپور شاهدیه